PADYA HUBON MANUNULAT 2016 
HUGOT HILIGAYNON WRITING CONTEST

Six first-time authors have been shortlisted for the 2016 Madrigal-Gonzalez First Book Award, which is given to the best first book by a Filipino writer.

Unang Pambansang Kumperensya sa MAKABAYANG EDUKASYON (Agham Panlipunan, Siyensya & Teknolohiya, Filipino, Literatura, Kasaysayan, Politika, Kultura, Ekonomiks, Musika, Midya At Iba Pang Larangan)

Oktubre 14-16, 2016 
(Biyernes hanggang Linggo; opsyonal ang mga aktibidad sa Linggo)
Bulwagang Balagtas, PUP, Sta. Mesa, Maynila
8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon

IMBITADO lahat ng guro at propesor sa publiko at pribadong paaralan, mga manggagawa sa sektor ng edukasyon, mga student-teacher atbp.

In celebration of the 30th year of Social History in PUP, the PUP Center for Social History (PUP-CSH) under the PUP Institute for Cultural Studies (ICS), PUP Office of the Vice President for Research, Extension, Planning and Development (OVPREPD) will be holding a “CHED-Endorsed National Lecture Series on Social History,” on October 3 and November 29, 2016 at the PUP Bonifacio Hall, NALLRC, Main Campus, Sta. Mesa, Manila.

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University, is launching its 27th issue on Sept. 29, 2016, 5:00 p.m. to 6:30 p.m., at CTC 413, Ateneo de Manila University.


The first UP Interdisciplinary Book Forum, dubbed “Tapping Ink: Tattooing Identities” will be held at Balay Kalinaw, UP Diliman on September 30, from 2 to 5 in the afternoon.

If the children are our future, what are we doing to safeguard their present conditions?
 

BATA AKO, a conference to be held here in Iloilo City on November 7 & 8 at Diversion 21 Hotel, poses this question and aims to shed light on the challenges as well as provide the answers to the issues that beset children's content and welfare.
 

Likhaan Journal, the flagship literary journal published annually by Likhaan: The UP Institute of Creative Writing, is pleased to announce that it has accepted 20 new works for its 10th volume. These are:

Short Story
Richard Cornelio Calayeg, “Zoetrope”
Israfel Fagela, “Creek”
Ana Margarita R. Nunez, “White”
Jenette Ethel N. Vizcocho, “Wash and Wear”

Malugod na inaanyayahan ang publiko sa paglulunsad ng aklat na Musika sa Kasaysayan ng Filipinas: Pana-panahong Diskurso na isinulat ni Dr. Raul Casantusan Navarro, propesor ng Musika sa UP Conservatory of Music. Gaganapin ang paglulunsad sa ika-22 ng Setyembre 2016 mula 5:00-6:30 p.m. sa Abelardo Hall Auditorium, Kolehiyo ng Musika, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Ang aklat ay inilimbag ng UP Press.

Ang Filipinolohiya: Journal sa Filipino ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ay tatanggap ng kontribusyon hanggang sa Oktubre 16, 2016.

Pages

Powered by Drupal