Evasco, Eugene

0

Si Eugene Evasco ay Assistant Professor ng Malikhaing Pagsulat at Panitikang Pambata sa College of Arts and Letters, U.P. Diliman. Kabilang sa mga aklat pambata niya ang Mariang Sinukuan: Ang Diwatang Tagapag-ingat ng Bundok Arayat, Ang Bisita ni Haya, Bilog ang Buwan sa Tanghali, Baha!, HIlong Talilong, Apat na Mata, May Leon sa Aking Dibdib, Si Isem sa Bayang Bawal Tumawa, Anina ng mga Alon, Misteryo! at Federico. May-akda rin siya ng mga textbook para sa high school at kolehiyo, kabilang na ang Sining ng Tula at Maikling Kuwentong Pambata (co-author). Nalathala sa Singapore ang aklat niyang Si Isem sa Bayang Bawal Tumawa at naisalin sa mga wikang English, Bahasa, Tamil, at Mandarin. Nagwagi na siya ng walong Palanca Awards para sa tula, kuwentong pambata, at sanaysay. Naging Makata ng Taon noong 2000, PBBY-Salanga Prize Winner noong 1997, at NCCA Writer’s Prize Awardee para sa sanaysay noong 2003. Ang kaniyang nobelang Anina ng mga Alon ay pinarangalan ng Gawad Chancelor para sa Akdang Pampanitikan, Pilar Perez Medallion for Young Adult Literature, at ng National Book Award (Young Adult Literature) ng Manila Critics’ Circle. Nalathala naman sa Diliman Review, Humanities Diliman, Banwa, at Philippine Humanities Review ang mga sanaysay at pananaliksik niya ukol sa panitikang pambata at panitikang-bayan ng Pilipinas. Itinanghal siyang National Fellow for Children’s Fiction ng LIKHAAN: UP Institute of Creative Writing noong 2005. Punong-patnugot siya ng Lagda, ang refereed journal ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Kasalukuyan niyang tinatapos ang programang Ph.D para sa malikhaing pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas at inihahanda ang kaniyang koleksiyon ng mga kritisismo sa panitikang pambata.

Nagsisilbi siya ngayong Assistant na Tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas ng UP.