A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U Eliserio

U Eliserio teaches popular culture at the Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas.  He is the author of the UP trilogy: Sa mga Suso ng Liwanag (2006), Di Lang Anghel (2008), Makatana (2009).  Visit him at uzeliserio.blogspot.com

National Artist for Literature: 
No
Powered by Drupal