A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vlad Gonzales

Si Vlad Gonzales ay nagtuturo ng Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman.  Naging bahagi rin siya ng kagawaran ng Filipino sa Ateneo de Manila University. Ang mga akda niyang Intellectual Mass Starvation ay inilimbag na ng National Commission for Culture and the Arts' UBOD series at Dirty Pop Machines Vs. Academia Nutsng Akdang-Bayan Collective. Naging presidente siya ng UP UGAT at UP Writers Club.

National Artist for Literature: 
No
Powered by Drupal