Likhaan Exclusive Content

Introduksiyon ng Interaktibong e-book at Picture Book Apps     

May dalawang mahalagang pangyayari sa kasalukuyan ang nagdulot ng pagbabago sa produksiyon ng mga aklat pambata sa bansa. Una rito ang pag-usbong at pag-unlad ng teknolohiya sa mga mobile phone, tablet, at internet na nagbigay-daan sa paglikha ng mga interaktibong e-book at mga picture book app. Tagapanguna ang Vibal Publishing sa paglikha ng mga ito. Unang interaktibong e-book na pambata sa bansa ay ang retelling ng Ibong Adarna (Vee Press ng Vibal Foundation, 2011). Libre itong madodownload at naglalaman ng simpleng pagbubuod ng kilalang korido at nilapatan ng mga digital na ilustrasyon.

Pages

Powered by Drupal