Children's Literature in Filipino

Sandosenang Sapatos

ni Luis P. Gatmaitan, M.D.

Sapatero si Tatay. Kilalang-kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni Tatay ang mga sapatos na gawang-Marikina. Matibay, pulido, at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga sapatos.

"Paano mo ba naiisip ang ganyang istilo? Kay ganda!"

"Siguro, dinadalaw ka ng musa ng mga sapatos at suwelas."

Isang Hapon ng Mayo

ni Heidi Emily Eusebio-Abad

Magdadalawang linggo pa lang akong trese anyos noon . Nasa kalagitnaan ng bakasyon, buwan ng Mayo, araw ng unang patak ng ulan sa tag-init.

Kumapit sa kamiseta ko ang amoy ng alimuom na sumingaw mula sa aming bakuran. Pinapanood ko noon ang mga nabulabog na puting langgam na namahay sa posteng kahoy ng aming garahe.

"Billy! Billy!" tawag ng aking lola mula sa loob ng bahay.

Ang Mahiyaing Manok

 

Ang Mahiyaing Manok 

ni Rebecca Añonuevo-Cuñada

Parang hindi napapagod
Ang mga manok ni Mang Oca.
Pag nagsimula ang isa,
Susunod ang iba
Sa pagtilaok halos oras-oras. 
Mula umaga hanggang tanghaling-tapat,
Hanggang hapon, hanggang hatinggabi ---
Lahat sila’y nakadilat.
Lahat sila’y nagpupuyat.

“Taktalaooooooooook!”
“Taktalaooooooooook!”
“Taktalaooooooooook!”
“Taktalaooooooooook!”
“Taktalaooooooooook!”
“Taktalaooooooooook!”

Alamat ng Lamok

ni Severino Reyes

Muling isinalaysay ni Christine S. Bellen

Noong unang panahon sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Tungaw. Mataba ang lupang taniman dito. Masasaya ang mga tao. Ngunit marumi sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran. Nagkalat ang mga balat ng prutas kahit saan. Nanlilimahid ang mga bata sa daan.

Isang araw, nahintakutan ang lahat sa biglang pagkawala ng ilang mga tao.

Walang nakakaalam kung saan sila napupunta. Padalas nang padalas ang mga

Powered by Drupal
Subscribe to RSS - Children's Literature in Filipino