Criticism in Filipino

Palabas Bukas, Problema Ngayon

Palabas Bukas, Problema Ngayon
ni Silvino V. Epistola

May problema dahil mapanuri ang manonood. Nasisiyahan lamang siya kapag kasalimuotan sa buhay na kailangang pag-isipan at himaymayin nang maayos ang isinasaentablado. Kung matawa siya nais niyang malaman kung bakit siya natawa. Kung sakali namang matigatig ang kanyang kalooban, kailangan din niyang matalos kung ano sa palabas ang nakatigatig sa kanya at kung bakit. Kailangan din niyang malaman kung ano ang kahulugan ng palabas at kung ano ang katuturan ng kanyang pinanood.

Mula sa Tradisyon Tungo sa Kongregasyon: Si Teo S. Baylen Bilang Relihiyosong Makata

Mula sa Tradisyon Tungo sa Kongregasyon: Si Teo S. Baylen Bilang Relihiyosong Makata
ni Jimmuel C. Naval

Folk tradition influenced Teo S. Baylen’s poetry.  A prominent lyric poet of the 20th century, Baylen projects his subjects in a strictly conventional manner.  He is a poet always with a gospel to preach thus religion has been the consistent tone of his verses.

Pages

Powered by Drupal
Subscribe to RSS - Criticism in Filipino