Drama in Filipino

Karitas at Damaso

Karitas at Damaso
ni U Z. Eliserio

Synopsis

Isang musical. Pagsasadula ng banal na soneto ni John Donne, kung saan nagsasalita ang isang makasalanan, na tumatawag sa Diyos, at ang katapusang linya'y: "[I am] never chaste lest you ravish me." Eksaminasyon ng papel ng pananampalataya sa ating mga ideya hinggil sa sex, pag-ibig at tungkulin.

MGA TAUHAN

JUANA DONNA - ginahasa, may kumot na nakabalot sa ulo, Maria Clara get-up

Powered by Drupal
Subscribe to RSS - Drama in Filipino