Around Likhaan: UP Institute of Creative Writing

Kasabay nang pagbubukas ng Academic Year 2016-2017 ng Polytechnic University of the Philippines – Sta. Mesa Manila ang pagsisimula rin ng klase para sa mga natanggap na senior high school students sa grade 11 at 12 na may kabuuang bilang na 4,200. Hati ito sa 105 sections na may kabuuang bilang na 40 students bawat isa. 50 sections mula rito na nasa ilalim ng Academic Track ang kukuha ng subject na 21st Century Literature, Creative Non-Fiction at Malikhaing Pagsulat na mula sa STRAND ng Humanities and Social Sciences (HUMSS). Accountancy, Business and Management (ABM). Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). At General Academic Strand (GAS). Tinanggap ng PUP ang mga mag-aaral na ito upang maging pamalit sa humigit-kumulang na 10,000 freshmen na regular at taunang pumapasok sa pamantasan at pansamantalang lunas na rin para mabigyan ng teaching load ang mga dati ng part-time faculty.

Ang Pagpunta

Umayos ako ng upo nang magsalita si mam Luna. Bahagi ‘yon ng pambungad na pananalita niya sa dalawang araw na seminar-worshop ng UP Institute of Creative Writing Teachers Seminar, noong ika-20 at 21 ng Enero, 2017. Ang tema: Reading and Teaching Different Genres of Literature. Dinaluhan ‘yon ng ibat ibang guro at administrador mula sa loob at labas ng NCR na ginanap naman sa bulwagang Picasso ng Sulo Riviera Hotel.

LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing will be having its second installment of the Panayam Lecture Series for 2017 on April 6, 2017, 1 to 4 pm, at Palma Hall 1131, UP Diliman. The lecturers are ICW associate Prof. Vladimeir Gonzales and 56th UP National Writers Workshop Fellow Karren Renz Seña.

The UP Institute of Creative Writing (ICW) is now accepting submissions for the eleventh issue of Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature.

The Philippines' leading literary peer-reviewed journal, the Likhaan Journal is published annually with funding from the University of the Philippines. It features the best of new and unpublished Philippine writing in English and Filipino. Submissions to the journal undergo a strict pre-screening and blind refereeing process by both the editors and a panel of referees composed of eminent writers and critics from within and outside UP.

 

LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing will be holding a two-day teachers’ training and seminar on Creative Writing and Malikhaing Pagsulat dubbed, “Reading and Teaching Different Genres of Literature” on January 20 and 21, 2017 at Microtel, UP TechnoHub, Diliman, Quezon City.

 

Likhaan Journal, the flagship literary journal published annually by Likhaan: The UP Institute of Creative Writing, will be launching its 10th volume this December 2 at the GT-Toyota Asian Cultural Center in UP Diliman. Doors open at 5:30PM; program starts at 6:00PM.

The 10th issue will feature the following works and writers:

Short Story
Richard Calayeg Cornelio, “Zoetrope”
Israfel Fagela, “Creek”
Ana Margarita R. Nunez, “White”
Jenette Ethel N. Vizcocho, “Wash and Wear”

LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing (UP ICW) celebrates Philippine writers with Writers Night 2016, an annual festivity comprised of three major events happening on December 2, 2016, 4-10pm, at the GT-Toyota Asian Cultural Center in UP Diliman.

First is the awarding ceremonies for the 16th Madrigal-Gonzalez Best First Book Award. This year, the award will be given to a writer in Filipino who has just written his or her first book.  The finalists for this year are: Chuckberry Pascual (Kumpisal: Mga Kuwento), Zero A.D. (Uberman), RM Topacio-Aplaon (Lila ang Kulay ng Pamamaalam), Tepai Pascual (Maktan, 1521), Rogelio Braga (Sa Pagdating ng Barbaro at Iba Pang Mga Dula), and Mar Antony Simon Dela Cruz (Isang Gabi sa Quezon Avenue at Iba Pang Kuwento). The judges for this year are Jun Cruz Reyes, Genevieve Asenjo, and Angelo Suarez.

Sa disertasyon ni Dr. Alexander Cortez, inilarawan niya ang UP Repertory Company bilang isang anyo ng sosyo-pulitikal na teatro.  Isa itong kategorya ng dulaang malay at sensitibo sa mga namamayaning isyung panlipunan sa isang partikular na panahon, at naglalaan ng mga proyektong pangtanghalang pumapaksa at nag-iimbestiga sa mga nasabing isyu.  Sa gabay ng gurong si Behn Cervantes noong 1968, naitatag at nabuhay ang UP Repertory Company bilang isang campus-based organization na malay sa kakayahan ng teatro bilang espasyo ng pagtatagpo at pagtutunggali ng sining at realidad.  Sa ganitong tradisyon sumusunod ang proyektong Intersection, isang twinbill na pagtatanghal ng UP Repertory Company ngayong Nobyembre.

 

LIKHAAN: The University of the Philippines Institute of Creative Writing (UP ICW) is now accepting applications for the 56th UP National Writers Workshop to be held in Los Baños, Laguna from March 12 to 19, 2017.

by Eliza Victoria

The real world, in general, does not treasure writers.

Or, rather: the things writers treasure—silence, daydreams, a rich inner life, the music of language, solitude—are the things that the real world may not consider important. People working outside the academe—people like me—feel this acutely. Who would pay me to critique a literary work? Who would pay me for every hour I spend untangling a story’s plot? Who would give me a comfortable room in order to read?

Powered by Drupal