Browsed by
Category: nobela

Poetics: Zeno Denolo

Poetics: Zeno Denolo

What I Write, How, and Why?

 

WHAT I WRITE

Ang iginagapang kong isulat ngayon ay isang nobela — Autobiograpiya ng Isang Fiction Character. Sa pamagat pa lamang nito ay naroon na ang paradox dahil paanong magkakaroon ang isang fiction character ng sarili niyang biograpiya. Ang depinisyon ng autobiography ayon sa Google ay “an account of a person’s life written by that person.” Mula sa depinisyong ito ay hindi maaaring magkaroon ng autobiograpiya ang isang fiction character. Una, dahil hindi naman ito tao at wala itong alaalang kailangang balikan kundi mga kuwentong gawa-gawa lamang. At kung hindi ito maaari, bakit ito pa ang aking isinusulat? Ito ang punto ng kuwento sa loob ng nobela. Absurdity. Mga kabalintunaang kuwentong humahalo at sumasalamin sa realidad ng tao sa mundo.

Isinasalaysay ito mula sa punto de bista ng bidang karakter na isang fiction character sa paraang nilalahad niya ang sarili niyang karanasan. Alam din niyang may nagbabasa ng kaniyang kuwento kaya kinakausap niya ang mambabasa. Makikita ring hindi maaasahan (unreliable) ang kaniyang pagkukuwento na paminsan-minsan ay sinisingitan niya ng sariling pananaw sa mga bagay-bagay.

Read More Read More