Browsed by
Tag: Alvin Ursua

Summary: Alvin Ursua’s Mula sa Sisid

Summary: Alvin Ursua’s Mula sa Sisid

Summary
Alvin Ursua’s Mula sa Sisid
Moderator, Virgilio Almario

 

Bahagi ng isang malawak na proyekto ang koleksyon ng tula ni Alvin Ursua. Binabalak niyang bumuo ng isang corpus na binubuo ng 19 aklat na nakaugat sa 19 bayan na matatagpuan sa Quezon. Sa inihapag niyang proyekto ng mga tulang pambata, nais niyang usisain ang mga gunita mula sa kanyang kabataan noong siya’y nasa Candelaria.

Sinalungguhitan ni Virgilio Almario ang kaakibat na hirap sa proyekto ni Ursua. Aniya, kadalasan, isang bayan lang ang tinutulaan ng isang makata. Para kay Jun Cruz Reyes, hindi lang ang dami ng bilang ng bayan na gustong tulaan ni Ursua ang pinagmumulan ng problema. Sa manuskrito ni Ursua, nakikita pa lamang ang mga tinutukoy na bayan sa teksto sa mga binabanggit na pangalan. Dagdag pa ni Reyes, tanging ang “ako” o ang persona pa lamang ang kanyang napipisil sa mga tula sa halip na ang mismong identidad at partikularidad ng bayan na nais sanang itampok. Sinusugan ni Vim Nadera at ng ibang fellows ang obserbasyong ito. Hinanap nila sa mga tula ang “Candelaria-esque,” “Lucena-esque,” at iba pang detalyeng patungkol sa bayan.

Read More Read More

Poetics: Alvin Ursua

Poetics: Alvin Ursua

ANO / PAANO / BAKIT AKO NAGSUSULAT

 R O M A N T I S I S M O   S A   P A G I T A N

2016

 

Ambisyoso ako. Swear.

Gusto kong sulatan ng libro ang bawat bayan sa aming lalawigan. Quezon. Isinulat ko ang Lucena: Dagim at Dagitab, na ang Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas Inc. ang tumatayong publisher, panganay kong aklat ng mga tula para pangatawanan ang kabaliwang ito. Isusunod ko ang tungkol sa karanasan ko at ng kababata ko sa Candelaria, Quezon. Wala pa akong naiisip na pamagat ng pangalawa kong kalipunan. Yabang pa lang ang mayroon ako at kagandahang lalaki kaya may nasimulan nang dalawang koleksiyon sa proyekong nabanggit. May term na “Candelaria” bilang pamagat.

Nakadisenyo ang panulat ko bilang long-term goal. Balak ko talagang isa-isahin ang paglikha ng libro ng mga tula mula sa mga karanasan ng mga Quezonian. Siguro naman, bago ako mamatay, magagawa ko iyon. O kaya nama’y habang tumatanda ako, dumarami na rin ang kasama ko sa ganoong pangarap na posibleng posible.

Read More Read More