Browsed by
Tag: Christa de la Cruz

Summary: Christa de la Cruz’s Pagsilang sa Silong

Summary: Christa de la Cruz’s Pagsilang sa Silong

Summary
Christa de la Cruz’s Pagsilang sa Silong
Moderator, Luna Sicat-Cleto

Sa simula ng diskusyon, tinukoy ni Luna Sicat-Cleto ang kanyang pagkakahalintulad kay Christa de la Cruz bilang kasapi ng LIRA. Sa kabilang banda, binanggit din niya ang pagkakaiba ng henerasyon ni de la Cruz—ang pag-usbong ng tinig ng mga babaeng makata. Inihapag ni Sicat-Cleto na usisain ang pag-unlad na ito vis-a-vis sa estetika ng LIRA na pangunahing nakasandig sa pormalismo.

Read More Read More

Poetics: Christa de la Cruz

Poetics: Christa de la Cruz

Pagsilang sa Silong

 

Isa sa mga imaheng naaalala ko sa pagkabata ay ang paglalaro naming magpipinsan sa silong sa bahay ng lolo at lola ko. Maraming dingding at pinto ang malaking bahay dahil pinaghahati-hatian iyon ng kanya-kanyang pamilya ng mga kapatid ng tatay ko. Kapag madilim at marami kami, parang isang labirinto ang lugar na maraming puwedeng lusutan at taguan, parang Crystal Maze—isang game show noong 90s. Wala kaming pag-aalinlangang kumapa sa dilim, mapunta sa kahit saang lagusan o sandaling makubkob sa mga maliliit na kuwarto. Sa kamusmusan ng aming isip, ang mahalaga lang sa pasikot-sikot na pagtakbo ay ang buong araw na kasiyahang naidudulot nito.

Read More Read More