Browsed by
Tag: dagli

Summary: Rogene Gonzales’s Mula sa Dispalinghado

Summary: Rogene Gonzales’s Mula sa Dispalinghado

Summary
Rogene Gonzales’s Mula sa Dispalinghado
Moderator, Vim Nadera

Ipinakilala ni Vim Nadera si Rogene Gonzales bilang isang manunulat na naimpluwensyahan sa malaking paraan ng kanyang karanasan sa peryodismo. Makikita ang impluwensiyang ito sa manuskrito ni R Gonzales, ang “Dispalinghado,” isang koleksyon ng mga dagli.

Ayon kina Roland Tolentino at Jun Cruz Reyes, umusbong ang dagli bilang anyong pampanitikan noong panahong ng pananakop ng mga Amerikano. Kasabay ng pag-usbong ng mga imprenta at publikasyon, pangunahing lumabas ang mga sulating ito sa unang pahina ng mga Tagalog na pahayagan upang magbigay komentaryo sa iba’t ibang paksa at suliranin sa lipunan. Sa madaling sabi, parehong popular at pulitikal ang katangian ng dagli.

Read More Read More

Poetics: Rogene Gonzales

Poetics: Rogene Gonzales

I write because I want to be sane

 

            It’s that simple to say.

In this world full of absurdities, my conscience dictates that writing is the only right thing left for me to do in order to feel “normal”. At the moment, I am caught up at a point when every year seems to be different; job choices change by the impulse and the monotony of the routine drains happiness out of everything I do.

Perhaps this is how it feels to be in the middle of everything.

I was once told that writing was only for expression, at times where memories were still vague to the luster of politics and economy. What would I be today when I never found that old essay my parents hid inside their cabinet?  Who could I’ve been when I just stuck myself with a retake of integral calculus and inorganic chemistry? These are the questions I always ask myself.

Read More Read More