Browsed by
Tag: Luna Sicat-Cleto

Summary: Christa de la Cruz’s Pagsilang sa Silong

Summary: Christa de la Cruz’s Pagsilang sa Silong

Summary
Christa de la Cruz’s Pagsilang sa Silong
Moderator, Luna Sicat-Cleto

Sa simula ng diskusyon, tinukoy ni Luna Sicat-Cleto ang kanyang pagkakahalintulad kay Christa de la Cruz bilang kasapi ng LIRA. Sa kabilang banda, binanggit din niya ang pagkakaiba ng henerasyon ni de la Cruz—ang pag-usbong ng tinig ng mga babaeng makata. Inihapag ni Sicat-Cleto na usisain ang pag-unlad na ito vis-a-vis sa estetika ng LIRA na pangunahing nakasandig sa pormalismo.

Read More Read More