Browsed by
Tag: Rowena Festin

Summary: Rowena Festin’s Ang Kuwento nina Maria Puting Kilay, Narsing Buang at ng mga Taga-San Jose

Summary: Rowena Festin’s Ang Kuwento nina Maria Puting Kilay, Narsing Buang at ng mga Taga-San Jose

Summary
Rowena Festin’s Ang Kuwento nina Maria Puting Kilay, Narsing Buang at ng mga Taga-San Jose
Moderator, Bienvenido Lumbera

Sa pagsisimula ng diskusyon ng manuskrito ni Rowena Festin, ipinaalala ni Bienvenido Lumbera na mula sa Kanluran ang karamihan sa mga kritisismo na ginamit ng mga panelist at fellows upang basahin ang mga akdang isinalang sa Workshop. Ito umano ang dahilan kung bakit naiiba ang proyekto ni Festin sapagkat naka-ugat ito sa mga tradisyon ng panitikang oral at kuwentong bayan sa Pilipinas.

Inilarawan ni Festin ang kanyang proyekto—isang produkto ng kanyang tesis sa MA—bilang isang pagtatangka na panatilihin ang mga kuwento tungkol sa kanyang bayan (San Jose, Mindoro) sa panahon ng telebisyon at internet. Dagdag ni Festin, nakatahi sa kanyang mga kuwento ang mahabang kasaysayan ng kanilang bayan upang magsilbing daluyan ng kolektibong alaala ng mga taga-San Jose.

Read More Read More

Poetics: Rowena Festin

Poetics: Rowena Festin

ANG KUWENTO NINA MARIA PUTING KILAY, NARSING BUANG AT NG MGA TAGA-SAN JOSE

 

Ang aking mga kuwento ay palaging nagmumula at bumabalik sa San Jose, Occidental Mindoro, ang bayang aking pinanggalingan. Malapit kami sa dagat. Abot-tanaw rin mula sa amin ang Kabundukan ng Halcon na siyang naghahati sa Occidental at Oriental Mindoro.  Ang bayang ito ang nag-iwi sa kuwento nina Maria at Narsing.

Nais kong ituloy ang pagsasalaysay sa mga kuwento at danas nina Maria Puting Kilay at Narsing Buang at ang iba pang mga tauhang umiral sa aming bayan, na nasimulan ko bilang bahagi ng aking MA thesis. Nais kong muling isalaysay ang kanilang kuwentong umiral noong panahong mabisa pa ang kanilang kapangyarihan sa imahinasyon ng mga bata at matatanda, na unti-unting nawala dahil unti-unti silang natabunan ng mga kuwento ng mga walang hanggang pag-ibig at pakikipagsapalaran ng mga bida sa mga teleserye at telenobela. Sa ngayon, hindi na sila kilala ng mga bata sa San Roque.

Read More Read More