Browsed by
Tag: summary

Summary: Rowena Festin’s Ang Kuwento nina Maria Puting Kilay, Narsing Buang at ng mga Taga-San Jose

Summary: Rowena Festin’s Ang Kuwento nina Maria Puting Kilay, Narsing Buang at ng mga Taga-San Jose

Summary
Rowena Festin’s Ang Kuwento nina Maria Puting Kilay, Narsing Buang at ng mga Taga-San Jose
Moderator, Bienvenido Lumbera

Sa pagsisimula ng diskusyon ng manuskrito ni Rowena Festin, ipinaalala ni Bienvenido Lumbera na mula sa Kanluran ang karamihan sa mga kritisismo na ginamit ng mga panelist at fellows upang basahin ang mga akdang isinalang sa Workshop. Ito umano ang dahilan kung bakit naiiba ang proyekto ni Festin sapagkat naka-ugat ito sa mga tradisyon ng panitikang oral at kuwentong bayan sa Pilipinas.

Inilarawan ni Festin ang kanyang proyekto—isang produkto ng kanyang tesis sa MA—bilang isang pagtatangka na panatilihin ang mga kuwento tungkol sa kanyang bayan (San Jose, Mindoro) sa panahon ng telebisyon at internet. Dagdag ni Festin, nakatahi sa kanyang mga kuwento ang mahabang kasaysayan ng kanilang bayan upang magsilbing daluyan ng kolektibong alaala ng mga taga-San Jose.

Read More Read More

Summary: Arvin Mangohig’s Martial Law: Poems for the Dead

Summary: Arvin Mangohig’s Martial Law: Poems for the Dead

Summary
Arvin Mangohig’s Martial Law: Poems for the Dead
Moderator, J Neil Garcia

Arvin Mangohig’s manuscript is a lyric sequence that dwell on the time and space of the Martial Law period. The proposed book is structured around various themes: suppression of freedoms, death, philosophy, silence, nostalgia, and love. While the project is nearly done, Mangohig was seeking comments and suggestions regarding the collection’s pacing and sequencing and on possible ways of juxtaposing the poems. More importantly, he was concerned if he should include pieces that go beyond the “Marcosian timeline” and that allude to the culture of violence and impunity under the present regime; as well as personal poems where the “I” can counterbalance the “negative energies” of the dominant themes in the collection.

Read More Read More

Summary: Paolo Enrico Melendez’s fi(ə)rs

Summary: Paolo Enrico Melendez’s fi(ə)rs

Summary
Paolo Enrico Melendez’s fi(ə)rs
Moderator, Issy Reyes

Paolo Enrico Melendez grounded his project within the field of the punk subculture in the country. As such, Melendez explained, his project somewhat adheres to certain principles that consequently determine the production, distribution, and consumption of his work. However, he also clarified that—contrary to popular notions about punk’s “anarchistic” and “nonconformist” tendencies—his work still aspires for some level of technical sophistication and mastery.

Read More Read More

Summary: Peachy Paderna’s work in progress

Summary: Peachy Paderna’s work in progress

Summary
Peachy Paderna’s work in progress
Moderator, Gemino Abad

Having worked entirely in the confessional mode, Peachy Paderna aims to write poems that are more outward looking. In her current work, the poems are preoccupied with specific junctures in Philippine history. Specifically, the pieces seek to recast and reexamine this history by fleshing out lesser known events and personae, providing alternative and/or counter positions to the usual grand narratives of the county’s past.

Read More Read More

Summary: Wilfredo Pascual’s excerpt from a work in progress

Summary: Wilfredo Pascual’s excerpt from a work in progress

Summary
Wilfredo Pascual’s excerpt from a work in progress
Moderator, Cristina Pantoja-Hidalgo

Wilfredo Pascual’s current project is a collection of essays that seeks to explore the interstices of cinema and history. It interweaves two main narratives: the story of Elena Jurado, a Cebuana silent-film actress who went to the US in the early 1920s; and Pascual’s own account of his search for Elena Jurado. In the process of writing the project, Pascual eventually realized that the work is a rumination about time. He wanted to know why he was so obsessed with the past and what was his own place in the world.

Read More Read More

Summary: Rogene Gonzales’s Mula sa Dispalinghado

Summary: Rogene Gonzales’s Mula sa Dispalinghado

Summary
Rogene Gonzales’s Mula sa Dispalinghado
Moderator, Vim Nadera

Ipinakilala ni Vim Nadera si Rogene Gonzales bilang isang manunulat na naimpluwensyahan sa malaking paraan ng kanyang karanasan sa peryodismo. Makikita ang impluwensiyang ito sa manuskrito ni R Gonzales, ang “Dispalinghado,” isang koleksyon ng mga dagli.

Ayon kina Roland Tolentino at Jun Cruz Reyes, umusbong ang dagli bilang anyong pampanitikan noong panahong ng pananakop ng mga Amerikano. Kasabay ng pag-usbong ng mga imprenta at publikasyon, pangunahing lumabas ang mga sulating ito sa unang pahina ng mga Tagalog na pahayagan upang magbigay komentaryo sa iba’t ibang paksa at suliranin sa lipunan. Sa madaling sabi, parehong popular at pulitikal ang katangian ng dagli.

Read More Read More

Summary: Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw

Summary: Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw

Summary
Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw 
Moderator, Rolando Tolentino

Bilang panimula sa talakayan ng manuskrito ni Arbeen Acuña, binaybay ni Rolando Tolentino ang kasaysayan at naging paunlad ng modernistang kilusan sa maikling kuwento sa Filipino. Inilarawan din niya ang ilan sa mga pangunahing tendensiya sa pagsusulat ng mga batang kwentista sa kasalukuyan: maiksi, fragmented, eksperimental—mga katangian na tumutukoy sa postmodernong pagkiling ng kanilang mga akda. Aniya, sa ganitong parametro niya sinisipat ang proyekto ni Acuña. Para naman kay Acuña, ang pagsusulat ay isang uri ng paggawa (labor) na nakapaloob sa isang partikular na moda ng produksyon. Ipinaliwanag din niya ang kanyang (pag)posisyon at ng kanyang mga akda sa mga pangkulturang institusyon na nagbibigay basbas (at kung gayon, kapangyarihan) sa mga akdang pampanitikan.

Read More Read More

Summary: Arnie Quibranza Mejia’s Creative Nonfiction Work-In-Progress

Summary: Arnie Quibranza Mejia’s Creative Nonfiction Work-In-Progress

Summary
Arnie Quibranza Mejia’s Creative Nonfiction Work-In-Progress
Moderator, Eugene Evasco

Arnie Quibranza Mejia’s work was praised for its courage and sincerity. Confessional and explosive in nature, the project chronicles the author’s experiences ten years after coming back to the Philippines from the US. Here, Mejia attempts to use sensory perceptions of smell as take-off points for each chapter in the book. The project is a continuation of his first book, Writing Naked: A Memoir, which was published last year.

Read More Read More