Browsed by
Tag: Zeno Denolo

Summary: Zeno Denolo’s 30 Dystopia (mula sa Autobiograpiya ng Isang Fiction Character)

Summary: Zeno Denolo’s 30 Dystopia (mula sa Autobiograpiya ng Isang Fiction Character)

Summary
Zeno Denolo’s 30 Dystopia (mula sa Autobiograpiya ng Isang Fiction Character)
Moderator, Jun Cruz Reyes

Ipinaliwanag ni Zeno Denolo, na bilang isang manunulat, mahilig siya sa mga posibilidad na inihahapag ng tanong na “paano kung?” Ang proseso sa kanyang pagbuo ng kuwento ay ang proseso ng kanyang pagdugtong sa isang ideya at isang kongklusyon. Pangunahin ang elemento ng absurdity sa kanyang mga akda, habang pinapanatili ang sorpresa sa mambabasa sa pamamagitan ng pagbigo sa expectations nito. Tampok sa kanyang kasalukuyang proyekto ang paglikha ng isang metafictional narrative na nakapaloob sa isang dystopian setting. Bagaman naaliw sila sa takbo ng proyekto, binanggit nina Wena Festin at Karren Seña ang pangangailangan na mas ma-establish ang focus at plot ng kuwento.

Read More Read More

Poetics: Zeno Denolo

Poetics: Zeno Denolo

What I Write, How, and Why?

 

WHAT I WRITE

Ang iginagapang kong isulat ngayon ay isang nobela — Autobiograpiya ng Isang Fiction Character. Sa pamagat pa lamang nito ay naroon na ang paradox dahil paanong magkakaroon ang isang fiction character ng sarili niyang biograpiya. Ang depinisyon ng autobiography ayon sa Google ay “an account of a person’s life written by that person.” Mula sa depinisyong ito ay hindi maaaring magkaroon ng autobiograpiya ang isang fiction character. Una, dahil hindi naman ito tao at wala itong alaalang kailangang balikan kundi mga kuwentong gawa-gawa lamang. At kung hindi ito maaari, bakit ito pa ang aking isinusulat? Ito ang punto ng kuwento sa loob ng nobela. Absurdity. Mga kabalintunaang kuwentong humahalo at sumasalamin sa realidad ng tao sa mundo.

Isinasalaysay ito mula sa punto de bista ng bidang karakter na isang fiction character sa paraang nilalahad niya ang sarili niyang karanasan. Alam din niyang may nagbabasa ng kaniyang kuwento kaya kinakausap niya ang mambabasa. Makikita ring hindi maaasahan (unreliable) ang kaniyang pagkukuwento na paminsan-minsan ay sinisingitan niya ng sariling pananaw sa mga bagay-bagay.

Read More Read More